...

شاعر شده واسه من!
یا
این غم برای سن تو هنوز زوده

پ.ن:
nymph = حوری، زن بسیار زیبا
nymphet = حوریچه(!)، دختر کوچک و زیبا
nympholepsy = جنون و علاقه شدید برای دسترسی به چیزهای غیر قابل حصول
nymphomania = میل شدید زن بجماع، حـ.ـشری بودن زن
تو کشاورزی البته، به نوزاد سنجاقک میگن nymph :دی

پ.ن:
تو اسلام، تا مرزی که من میدونم، تاکید بر «چشم» ــه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید