...

زندگی جان کوفتی تو کار فُشار دادن من لای سنگای آسیاش سنگ تموم میذاره

 

پ.ن:

بُوَد آیا که من این مدرکک خویش بیگرم یا نه؟

:دی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید