آتش سبز/دو

سال 89 پروانه گرفت (!!!)

چه دانشی پشتشه

صحنه صحنه، خط به خط

حداقل تا قد سواد من میرسه حیرت بر انگیزه. از نظر بصری، یا حتی خط شناسی، وای اون آیه نویسی ابتدایی من رو کشت و زنده کرد. این خط، یا خط های کف دست و دیوار. واااای وااای وااای چه انتخاب شده، چه گزینش شده، فوق گزیده، پووووف

 

پ.ن:
صد سال جلوئه

پ.ن:
رده ی ب چیست؟
چند تا از فیلم های رده ی الف و ب دم دست من، پشت سرم تو قفسه، من رو تو وجود یا عدم عقل پشت الف و ب سوا کننده دو به شک کرده

پ.ن:

/ 0 نظر / 6 بازدید