الهی حرومت باشه

نگا! مرتیکه برا این کیفیت اسکن از من پونصد تومن پول گرفته

هشت هزار دی پی آیه

چه روشنایی بالانسـی

به زمین گرم بخوری ننه

تو این نبود امکانات جای لایت باکس اینو چسبونده بودم به پنجره

شاقلوس کردم تا دسن کردنش تموم شد

برا خاطر این دکتر جوکارو میس کردم

چه لبخندای ژکوندی هم تحویل من میده! منو که می بینه ها مردک

سوال فنیش می گیره

- کلاس نقاشی رفتین؟
- بعله خوب از بچگی حتما علاقه داشتین؟
- دختر خاله ی ننه عمه ما گرافیسته از پارو بالا میره دلارشا (؟)

شیطونه میگه از پشت همون پیشخون یخه شو بگیرم خرکشش کنم وسط خیابون بندازمش زیر کامیون

من دوربین دماق دراز موخامممممممممممممممممممممممممممم:(

به نظرتون الآن من با این حالم اگه بنویسم کلیک می بزرگد دق نمی کنم؟

/ 0 نظر / 7 بازدید