یه مشت کلمه ریخته بودم کف دستم بازی بازی می کردم

پیشانی او ___________ار تو بود

گنجینه ی سر به مهر اسرار تو بود

بعد با خودم می گفتم مگه شهر هرته که بتونی لای این کلمه ها مساوی بذاری

سجده=سر بر روی مُهر=سر به مُهر=نهان و پیچیده و راز آلود=نامه یا صندوقچه پلمپ شده

برو گرفتی ما رو

guys! I definitely smell a rat over here

اینم برا خودش برهان اثبات خداس، بگو خُب!

/ 0 نظر / 3 بازدید