ادامه ی قبلی درباره ی بلاگ پیک صبا

ظاهرا فرشته ی نگهبانشم امام صدره که با چمران، مای گاردین انجل هم رگه

لبنان. لبنان. لبنان. لبنان لبنان. لبنان و تا صبح هم اگر بپرسی یا نپرسی لبنان.

علی ای حال به دل من وبلاگش برای رفاقت با بلاگم خوش است

/ 0 نظر / 4 بازدید