نذر کردم.

نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی

  اغتشاشگران اغتشاشگران 

تا در میکده شادان و غزلخوان بروم

تازیان را غم احوال گرانباران نیست

پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

 ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون

همره کوکبه ی آصف دوران بروم

   

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
صبا

[گل] [گل]بوی ارباب از کدامین سمت میآید بگو[گل] [گل]

حامد

دختر ایرانی ...معلوم است عکس های اینترنتی را هم می بینی ...پس لابد عکس خواهران و بردران کشته شده ات را هم دیده ای و بر موسوی لعنت کرده ای ..نه؟ تو را به خدا فقط یک بار ..یک بار نامه علی به مالک اشتر را بخوان ... تا ببینی جانت را نثار علی کردی یا معاویه ... به تاریخ نگاه کن. بغض و کینه و تعصب را دور کن .... اگر روزی فهمیدی در حق مردم جفا کرده ای چه جوابی داری؟ داستان کشته شدن همزه و صحبت های معاویه را شنیده ای؟ ... علی را مسئول دانست ... من میمیرم ...تو هم ... اما روزی که در پیشگاه آن عزیز هم را دیدیم .... چهره ات را نپوشان ... خدا بین ما داور است.

!!!!

چه قد جالب این عکس ها رو درست کردی؟؟؟فقط عکسی رو که تفنگ دستشه رو بسیار بد درست کردی .....واقعا کسی اینطوری تفنگ دست می گیره؟؟؟اره ؟نکنه بسیجیهای مفت خوری که پول مفت خوردن عینهو سگ به جون مردم افتادن اینطوری اسلحه دست می گیرن؟؟اره...