تمرین فیگوراتیو/ مداد نوکی روی A4

--->کلیک بر عکس می بزرگد<---

اینو واسه اون متنی کشیدم که اینجا بود، زل زده به تو، وقتی زانو سست می کنه خون بالا میاره می میره و از این کوفت و زهر مارا

آل این وِین. یه جورایی به استانداردام نرسید و ولش کردم. من گاهی سرتق نیستم که برای یه نقاش مهلک ترین سمه

اینم مال همون شب بود:

--->کلیک بر عکس می بزرگد<---

جرأت نداشتم دست و چشم رو بزرگ کنم. جرات برا نقاشی مهمه

جرأت و پشتکار و اعتماد به نفس

بیشتر مربوط به روحیه اس تا مهارت دست. کسی که چیزی رو بلد نباشه تمرین میکنه تا یاد بگیره اما استمرار تمرین جز این سه تا راه دیگه ای نداره

/ 0 نظر / 79 بازدید