ماجرای Lippia citrodonia و عطار باشی تیغ دار السلطنه سر گذر

نپرسیدم برای حافظه غیر رزماری و کندر چی داری؟

نگفتی «ورون»؟

نگفتی نمی شناسی چیه؟

نگفتم تیره ی شاهپسند verbenaceae؟

با تعجب نگاهم نکردی؟

نگفتم خیر سرم مهندس کشاورزی ام؟

نگفتی اینکه b داره؟

نگفتم لاتین تلفظ b و v گاهی جابجا میشه؟

تو موبایلم نشونت ندادم verben یعنی گل شاهپسند؟

قوطی رو نگرفتی جلوم و خیلی کلامزی زیر اسمای انگلیسی رو با انگشت نشونم ندادی؟

نگفتم مطمئنم؟

نگفتی شما ها که بالایین چرا نمیخواین اشتباهتونو قبول کنین؟

نگفتم مگه گیاهشناسی نخوندی؟

با اون حالت خنگانه نگفتی شاید از فک و فامیلاشون باشن؟

با حالت معلمی نگفتم «طبقه بندی های گیاهشناسی» رو سرچ کن؟

یه هفته هر وقت از جلوی مغازه ات رد می شدم هی یاد خودم نگه نمی داشتم جزوه هام رو برات کپی کنم که از گمراهی به راه راست ارشاد بشی؟

بفرما! حالا خوردی؟
گفته بودم یه جایی شنیدمش! توی ومپایر دایری بود. vervain = گل شاهپسند

/ 0 نظر / 5 بازدید