طراحی شخصیت مانگا

این رندریه که از پایان اینکینگ گرفتم

مربوط میشه به یه مسابقه ژاپنی طراحی شخصیت مانگا

فعلا دو تا طرح زدم که این یکیشه

دعا کنین ببرم، پول جایزه اش تپله :)

یه چارت به ما دادن راجع به مشخصات هر شخصیت و لباسش

باقیش به عهده ی شرکت کننده بود که بپرورونه و ایده پردازی کنه

صحنه ی حمله ی یه روح به یه جنگجوئه. پر از خون:دی

رنگش که کنم کلی خوشگل میشه ^__^

/ 0 نظر / 4 بازدید