دونت ران فارست

از زمستون پیش که توی خیابون بهم حمله شد تا حالا

از هر مردی که به سمتم می دوه، از هر صدای پایی که از پشت لحنش تغییر می کنه

اون چنان وحشتی دارم که این وحشت منو غافل گیر می کنه

و نه جای دیگه، شیراز، لای این خیابونا، این قیافه ها، باید زنده موند

بدی سریع دویدن اینه که اگه غافل گیر بشی به کارت نمیاد

اگه دوره بشی و راه فرار نداشته باشی مفت نمی ارزه

به جای مثل برق فرار کردن، به جای ران فارست، ران

باس زل بزنم، باس وایسم و کتک بزنم

/ 0 نظر / 5 بازدید