محمود درویش درگذشت

اورا از کتاب های درسی مان می شتاسیم. شاعرملت فلسطین بود و جز برای آزادی قدس نسرود.

دست هایش را از سنگ مردگان آویختند و گفتند تو قاتلی

زیبای کوچکش را ربودند و گفتند تو سارقی

پرچمش را ربودند و از همه ی بندر گاه هایش راندند

ای خونین چشم و خونین دل

نرون مرد ولی رم نمرده است

آیا از  سرزمین تو بود که چوپانان...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
دختر ایرانی

نرون مرد ولی رم نمرده است یاد اون لحظات به خیر که استاد ادبیات با چه سروری این اشعار رو برامون معنی می کرد به ما هم سری بزن

آسمون

سلام..... متن زیبایی بود .... همه مبارز هارو دوست دارم ....ادم های با غیرتی هستند چه با قلم چه با جان و چه با هر دو [لبخند]