احتمالش ترسناکه

یعنی وقتی تلفن جواب نمیدن ایمیل جواب نمیدن یعنی مردن؟

تو مصر مردن نفلگیه

نه این سر حق نه اون سر

/ 0 نظر / 3 بازدید