نقاشانه قرآن خوندن

با خوندن هر آیه ای با خودت فکر می کنی اگه اینو بکشم چی میشه؟ کشیدنی هم که نباشه امبلم و پوسترش چی میشه

نوشته ها که لای شاخه های انار توی باد تکون می خورن و  میخونم و فکر می کنم و تو مخم طرح میزنم و میخونم و میخونم و تو مخم طرح میزنم

سر که بلند می کنم گردن و دست گرفته و کتاب جان رو به پایانه

دلم نمیاد زمین بذارم میرم حموم زیر دوش داغ وای میسم که درده سرد بشه و بر می گردم که بخونم

دو روزه کارم شده این

هی کانسپت هایی که دیدم و تابلوهایی که سرچ کردم میاد جلوی چشمم اگه من فلانی بودم برای این آیه چیکار می کردم. حالا که خودمم با این آیه چه می کنم. اگه روح فلانی انگشتام رو مال خودش کنه برهم کنش پایه و پیوندک آی نتیجه اش چی میشه؟ چی میشه!

وقتی عربی رو سریش شروع کردم که خیلی درگیر قرآن بودم و از خودم عقم می گرفت که این همه اینگلیسی سر هم می کنم و کتاب پشت کتاب اسپانیایی زمین میذارم ولی عربیم رو هواس

امروز روز میخونم و به معجم نگاه نمی کنم و واسه ترجمه چشمک نمی زنم، یه کله می خونم و رویا می بافم و رویا می بافم و یه کله می خونم

آی ابراهیم ابراهیم منو میکشه

به خدا من نمی میرم ابراهیم منو می کشه

 

what did I say?

You have no idea how mezmerizing it is to read Quran as a painter!

/ 0 نظر / 3 بازدید