سلام جناب آقای امام زمان. 6

از علی شرف خبری نشد. نه ایمیلی نه پیامی نه حتی آن شدنی. اینجا هم خبری نشده فقط یکی اومده اینجا پیام گذاشته که اگه خبری از شما شد میشه به اونم بگم؟  خوب اکچولی این یعنی چی؟ یعنی اینکه هستند کسانی که دو فیل سُو.

بعدش دنبال رد خون رفتم تا شیراز و گفتم شمای هندی ها تا زمانی که وقتش بشه توی یه ده دور کشاورزی می کنی پس من که منتظر شمای خودم هستم برای وقت کشی بهتره برم کشاورزی کنم. یعنی اصولا استدلالم این بودا. اون رد خون هم راهنمادوبل می زد که آهای! برو شیراز

این شد که رفتم شیراز

اما الان که به این پاراگراف بالا نگاه می کنم و به اون رد خون و شمای هندی که توی یه داهات دور داره بیل می زنه بیشتر و بیشتر مطمئن می شم I've lost my priorities a very long time ago

/ 0 نظر / 4 بازدید