رساله ی حقوق امامه سعیده (دامت افاضاتها)

کسی که یه دوربین خوب داره چه حق ها و چه وظایفی داره؟
فکر کردن بهش نفسگیره
حجت به تو، سَر یه سِری موارد تموم میشه
چیزهایی برای نشون دادن هست که حالا باید نشون داد
و قلدرانه، زل زل باید نگاه کرد تا کمکی که روزیه برسه
البته اگه تو نشون دادن نشون دادنی ها دو دستت چیزی کم نیاره

حالا بهانه نیست
بهانه نابود شد
بهانه مرد
خدایش بیامرزاد

/ 0 نظر / 4 بازدید