عاشقم نباش/ یه شعر اسپانیایی

اینو که خوندم یه دل سیر گریه کردم. انگار یه سیمی تو دلم /سل، سل، سل/ همین جوری زنگ می زد و ول کن معامله هم نبود که نبود که نبود

"حرفی نزن که نشه نقاشیش کرد..."

هنوز بیات نشده، مال دقیقا یک ماه و سه چار روز پیشه

یکی از دوستای اسپانیایی زبانم اینو نوشته، انگشتهای هنرچکانش براش بمونه، سلطان پرتره های کلاسیک، پاری وقتا با زغال طراحی معجزه می کنه

 

No me ames
No me ames o lloraré el día que te hayas ido.
No sujetes mis manos o ellas necesitarán de ti siempre.
No me acostumbres al aliento de tu alma cuando me besas.
No pronuncies mi nombre o me quebraré en medio del silencio.

No digas palabras que no pueda pintar.
No digas que me encontrarás cuando el sol roce el mar
Porque entonces yo iré como un sueño que vive en mis noches.
No sonrías o pensaré que todo es primavera
Y cuando la luna venga y las flores se cierren te extrañaré.

No me ames o yo sufriré si te hiero.
No ames lo que pueda fallar.
No pienses que soy un príncipe o un ángel
Porque soy arcilla.
Soy un momento de ilusiones,
El pasado que camina,
Una sombra, un fantasma.

No me abraces
O no resistiré tu ausencia
Y si decides tocarme
Recupera mi corazón de la oscuridad
Y apoya tus labios en mi frente,
Hazme olvidar la soledad de mi pecho
Y siembra fuego en mis entrañas
Hasta que sea capaz de amarte
Hasta que recupere mi fe.

 

این هم ترجمه ی انگلیسی ای که خودش نوشته، خواستم به فارسی رو من بنویسم اما گفتم قلمش باشه دلنشین تره.  

 

Don't love me
Don't love me  or I'll cry the day you'll be gone.
Don't hold my hands or they'll need you always.
Don't get me used to the breath of your soul when you kiss me.
Don't pronounce my name or I'll be broken in the middle of the silence.

Don't say words I can't paint.
Don't say you'll find me when sun rubs the sea
'Cause I'd go there like a dream that lives in my nights.
Don't smile or I'll think everything is spring
And when the moon comes and flowers close
I'll miss you.

Don't love me or I'll suffer if i hurt you.
Don't love what can fail.
Don't think I'm a prince or an angel
'Cause I'm clay.
I'm a moment of illussions.
I'm the past that never walks.
I'm a shadow, I'm a ghost.

Don't hug me
Or I won't resist your absence
And if you decide to touch me
Recover my heart from the darkness
And lean your lips on my forehead,
Make me forget the loneliness of my chest
And sow fire in my depths
Till I be able to love you,
Till I recover my faith.

/ 0 نظر / 44 بازدید