...

وقتی از شدت خوشبختی نیشت بازه و نشستنکی دستاتو دور زانوهات گره می کنی که نرم تاب بخوری ولی دست که بالا میاری بوی عطر تازه میخوره تو دماقت، پیش خودت میگی ئه راستی این بویی بودا، اینم خوشگله :)

/ 0 نظر / 4 بازدید