نهضت پوستر!!! :دی

داشتم تو این بلاگ گشت می زدم که این دو تا پوستر چشمم رو گرفت

بقیه ی کاراش به معنای واقعی کلمه مزخرف بود

کار تیمی جالبیه

تایپوگرافی اسم «سعید جلیلی» رو ببینین!

فوق العاده است

درجه ی حرفه ای بودن: 80%

حرکت چشم بیننده رو مدیریت می کنه

عاشق این فلش هام

ترکیب بندی فوق العاده

اولویت بندی فوق العاده

رنگا به هم نشسته

صورت زیبای باقری هم کمک می کنه

1. منو ببین! ← صورت باقری

2. تیترم رو ببین! ← اجرای نخبگانی

3. حرفم رو ببین! ← ایشان «دکتر جلیلی» الخ

و این ماجرا ادامه دارد...

فلش، زیر نقل قول، به سمت راست همچنان ادامه داره. به راه راست...

درجه حرفه ای بودن: 95%

/ 0 نظر / 4 بازدید