فلش کارت خلاصه درس، تاریخ هنر، عکاسی، نقد هنری/ کارشناسی ارشد هنر، نکته و تست

خلاصه نکات مبانی نظری عکاسی:::::

موسس نخستین عکاسخانه عمومی تهران؟
به دستور ناصر الدین شاه
توسط عباس علی بیک شاگرد آقارضا عکاسباشی

تاریخ تأسیس نخستین عکاسخانه عمومی تهران؟
1285 ق
1868 م

اعلامیه تأسیس نخستین عکاسخانه عمومی تهران؟
روزنامه دولت علیه ایران

اقدامات ناصر الدین شاه در گسترش عکاسی چه تغییری در مردم ایجاد کرد؟
آگاهی از زندگی اشراف، درباریان، خارجیان

آگاهی یافتن مردم دوره ناصرالدین شاه به کمک گسترش عکاسی چه پیامدی در پی داشت؟
بروز تمایلات آزادیخواهانه

اولین گزارش های تصویری ایران که ناکام ماند
دوبلوکویل و ژول ریشار

اولین گزارش تصویری موفق ایران که به ثبت رسید
توسط لوئیجی پشه

جزئیات اولین گزارش تصویری لوئیجی پشه در ایران
1858م
تخت جمشید و پاسارگاد

لوئیچی پشه با گزارش تصویری خود از تخت جمشید و پاسارگاد چه کرد؟
در آلبومی تقدیم ناصر الدین شاه کرد

هزینه های گزارش تصویری لوئیجی پشه از تخت جمشید و پاسارگاد چگونه تأمین شد؟
هزینه شخصی لوئیجی پشه

اولین گزارش تصویری که در ایران تهیه شده و دارای تاریخ مشخص است
آلبوم تخت جمشید و پاسارگاد از لوئیجی پشه

در کدام سفرها ناصرالدین شاه عکاس همراه داشته؟
خراسان مازندران کربلا و...

عکاس نخستین گزارشهای تصویری سفر شاه به نقاط مختلف ایران
آقارضا، عکاسباشی دربار قاجار

آلبوم های سفرنامه ناصرالدین شاه که آقارضا عکاسباشی عکاسش بوده؟
1869م سفر به سلطانیه و آذربایجان

علاوه بر آقارضا عکاسباشی چه کسی عکس سفر برای ناصر الدین شاه می گرفت؟
کارلهیان

سنگ نگاره شکارگاه فتحعلی شاه کجاست؟
تنگه واشی
در فیروزکوه دماوند

نویسنده «کتاب عکس»
میرزامحمدکاظم محلاتی

همکار آقارضا عکاسباشی در تهیه آلبوم ها
نویسنده «کتاب عکس»
میرزامحمدکاظم محلاتی

در سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات، شاه از میرزامحمدکاظم محلاتی با چه لقبی نام می برد؟
خان پیرمرد شیمی

عکاس آلبوم های سفر اول و دوم ناصرالدین شاه به اروپا
آقارضا عکاسباشی

گزارش های تصویری عهد ناصر الدین شاه که اطلاعات جامعی از بوم شناسی ایران دارد؟
آلبوم های عبداله قاجار در شهرهای مختلف

عکسهایی که عبد الله قاجار از روند ساخت بناهای جدید الاحداث گرفته
از مرقد حضرات عبدالعظیم و معصومه

نمونه عکس های عبدالله قاجار از مسائل زیست محیطی
عکس دریاچه چمن گل ارومیه در 3زمان متفاوت

خلاصه نکات نقد هنری:::::

دیوان خواجوی کرمانی حاصل تبادلات فرهنگی هنری بین کدام مکاتب هنری است؟
تبریز بغداد شیراز

دیوان خواجوی کرمانی در کدام مکتب مصور شده است؟
مکتب جلایری
(تبریز-بغداد)

تصویرساز برجسته ی دیوان خواجوی کرمانی
8تصویرbyجنید

مقایسه مکتب نقاشی شیراز و تبریز
در مکتب شیراز:
↓اثر پذیری از چین
↑ساده گرایی
↑توجه به انسان و فضای زندگیش

اصطلاح «افق رفیع» مال چه مکتب نگارگری است؟
شیراز

روش افق رفیع در نگارگری مکتب شیراز چگونه بود؟
خط افق در بالای ترکیب بندی
جای کمتر برای آسمان

نخستین کتاب جهان از نظر پروفسور پوپ
سفالینه منقوش

چرا پروفسور پوپ معتقد است سفالینه منقوش نخستین کتابهای جهان است؟
نقش ظروف: بیان بیم و امید
و کمک از قوای طبیعی در مبارزه دائم زندگی

چرا نقش جانوران شاخدار در نقاشی های روی سفالینه های باستان تکرار شده؟
مظهر نیروی باروری بودند

نقش جانوران شاخدار در سفالینه های باستان نماد چیست؟
نیروی باروری

ریشه نژادی پارتیان
آریایی

سبک زندگی پارتیان
چادرنشین

محل زندگی اصلی پارتیان
استپهای بین دریای خزر و دریای آرال

دولتی که پارتیان تشکیل دادند؟
250ق م اشکانی

نخستین پایتخت پارتیان اشکانی
نسا نزدیک عشق آباد ترکمنستان

فرم دولت پارتیان اشکانی
2 مجلس/ شاهزادگان و بزرگان
جلسه مشترک: مهستان

ضرب کننده ی سکه دریک یا داریک
داریوش اول هخامنشی

اولین سکه های ضرب شده ایران
دریک یا داریک
زمان داریوش اول هخامنشی

جنس سکه های دریک یا داریک
طلا یا نقره

رسم دادن سکه به عنوان عیدی
دوره هرمز دوم
304 م ساسانیان

دو دیوارنگاره مربوط به دوره پارتی ها
کوه خواجه سیستان
میترا در نخجیرگاه شهردورا-اُپوس سوریه

دیوارنگاره میترا در نخجیرگاه، محل و تاریخ؟
دوره پارتیان
شهر دورا-اُپوس سوریه

تاریخ دقیق دیوارنگاره کوه خواجه سیستان؟
ق1م

تاریخ دقیق دیوارنگاره میترا در نخجیرگاه؟
ق2م

مشخص ترین عنصر معماری دوره پارتی ها
طاق گهواره ای

یکی از ویژگی های هنر پارتیان
توجه زیاد به چهره پردازی

خلاصه نکات تاریخ هنر، فرهنگ، اسطوره و ادبیات::::::

....

خلاصه تاریخ هند

یادداشت های این هفته

....

/ 0 نظر / 242 بازدید