بعضی آدما هستن که تو سلام علیک اول آدم فک میکنه سالهاس میشناسدشون

حس میکنه رفیق فابریک سالیانش بودن

از این حس ها

/ 0 نظر / 61 بازدید