دوش از چشمت بسیجی می چکید

این صدا:

 http://saeideh12345.persiangig.com/music/relato/jafarianane,jafarianiat_03.mp3

درجوابِ این صدا که از صبح دروغ نگم پونصد بار گوشیدمش:

http://iusnews.ir/image.php?file=jafariyan.mp3

پ.ن:
که متنش عبارتست از

دوش از چشمت بسیجی میچکید
یا چه میدانم، دوئیجی می چکید
دوش اما این طرف از چشم من
نقش و زنگار خلیجی می چکید
..../..../...
کاش شعرت آلت قتاله بود
دوش از آن شبهای صدها ساله بود
بی خیالی طی شد و در دست من
سطل ماست کاله بود و ماله بود
..../..../...
ای عصای پای ما نسل مریض
ای دوتا چشمان هرگز در حضیض
فاقیه؟ نُچ! رد شد از اینجای شعر
چند زنبور عرب با ویض ویض
..../..../...
هرچه خنده ترک تازی می کند
ذات من گردن فرازی می کند
باز این مضمون هجو آمیز با
ماده شیر خفته بازی می کند
..../..../...
کنج جان دارم تنوری پر گداز
یک زبان پروانه وار و شعله باز
گوش چسباندم به این ابیات تیز
بیت پنجم می بریدم سیم ساز
..../..../...
طاقتم زین پس گریبان می درید
تاهمان جاها که شعرت می رسید
تاهمان جاها که در دین غش زدند
من جنون بودم، ازم خون می چکید
..../..../...
بندگان برده دار بند زر
مردم تعظیم، دُلایان کمر
زهرریزان ساقیان در جام وی
اهل خوردن بس مضاف از این شکر
..../..../...
پیش پایت به اوباما اس زدند
روی برچسب خدا، یو اس زدند
با همه گردن کلفتی باز هم
پشت گردن، رو قباشان اس زدند
s---->SMS
s------>US
s--->Small
..../..../...
گرچه شعرت پر شهید آمد پدید
چشم من چیزی جز این مصرع ندید
بذر هفتاد و دو آفت، سکه ها
لرزش آهنگ و یک درد شدید
..../..../...
هر دهان درد دل گر وا شود
شعر او بی نظم و بی پروا شود
آنکه شعریدن مرا آموخت گفت
واحدش در یک پیامک جا شود
..../..../...

 

پ.ن:
نصفه شب اگر بری سراغ خطی بر آب [link]
احتمال اینکه صبح در بیای قریب به یقینه

پ.ن:
ایها الناس!
واقعا چجوری میشه یه صدای واضح کم حجم ضبط کرد، عایا؟
هل من ناصر ینصرنی؟

پ.ن:
این DELL من یه اخلاق بدی که تازگیا یاد گرفته
سر ساعت که میشه یه دیلینگ دیلینگ جالبی از خودش بروز میده
عین این ساعتای چوبی قدیمی که یه جوجه ای از توشون می جهید بیرون زق زق می کردا :دی

[تصویر:  nerv_55_.gif]

/ 0 نظر / 5 بازدید