چراغونی

:)

- من جنگ رو دوس دارم، جنگاوری رو
حماسه ش رو، خوف و رجاشو
- عشقو دوس دارم، عاشقپیشگی رو
- شعرو دوس دارم، خوشصحبتی رو
- نقاشیو دوس دارم، اون آن، اون دم
لحظه ی خیال و تصمیم قبلشو
- زبونای دورو دوس دارم، زمینای دورو
- مزه های عجیبو دوس دارم
- دویدنو دوس دارم
- زیر دوش وایسادنو دوس دارم
- مزرعه ها و دهاتا رو دوس دارم
- من کتاب خیلی دوس دارم
- ژست هکرها رو دوس دارم
- تفنگ دوس دارم
- صورت خودمو دوس دارم
- دکتر زمرد رو دوس دارم
- مکانیک ماشین رو دوس دارم
- شمس الدین غازی رو دوس دارم
- خانوم سجادی رو، دکتر آل عصفور رو
- یانگ کیونگ ئیل رو دوس دارم
- قبل و بعد مسافرتو، مسافرتو دوس دارم
- مداحیای شجاعانه رو دوس دارم
- حشره شناسی رو دوس دارم
- نگاه کردن به میوه ها رو دوس دارم
- سینتیک دوس دارم، گیم دوس دارم
- مبشرو دوس دارم، شیوا رو دوس دارم
- تماشای رقم 12 رو دوس دارم

/ 0 نظر / 4 بازدید