سلام جناب آقای امام زمان.3

اصلا چرا من دارم اینا رو برای شما میگم؟ آرِنت یو ساپوز تو نُو آل دیز؟ یعنی اینقدر من لولیتائیزم نوشتاری رو دوست دارم. گناهه؟ شی ایز سیکینگ دیسِسنی ویچ ایز گود. دُونت ثینک سُو؟

یعنی منظورم اینه که نباید اینا رو تو دلم بگم؟ نباید بنویسم و بندازم تو رودخونه یا چاه؟ یا مثلا یه یادداشت خصوصی رمزدار بذارم و اینا رو بچاپونم توش؟ رمزش رو هم که یا عالم کل اسرار، آیا این تیکه بود؟ آیا من باور ندارم که شما رمز نوشته را می دانید؟ آیا من دارم ادای ارسطو را در می آورم؟

خوب راستش به ماها یاد دادن ساینتیست باشیم. فرضیه می سازیم، آزمایش طراحی می کنیم، ثابت می کنیم. همین کاری که در مورد علی شرف کردم. گفتم بابام پولداره. بابام با نفوذه. بهش میگم تِیک کِر آو اِت. بابام تو مصر آشنا داره. اوکی آی کَونت آن یو. بابام رو توریه کردم به شما.

I didnt talk to Ali for a long time to observe the result of my experiment but how could I know the other factors influencing your desision. I mean I dont have a control sample if I can call it so. who knows, still waiting

/ 0 نظر / 5 بازدید