ششمین آبرنگ/ آرزوی برگشت به عهد پارینه سنگی

این یکی از چالش های آبرنگی من بود. ششمین نقاشی
انصافا هم یکی از کارای قشنگ وندی بود. میخواستم استثنائا از این یکی تقلید کنم ولی برائتم از سبکش دلم رو به این کار رضا نمی داد.
توی پیدا کردن حاشیه ی گلبرگ ها و شکل فضایی گلها واقعا گیج شده بودم.
میخواستم برگردم به عهد پارینه سنگی (پاستل گچی) و در سه حرکت از شر این pain in ass خلاص شم.
به معنای واقعی کلمه، جمعش کردم. هی سر خودم داد می کشیدم «Suck it up» !!!

(کلیک بر عکس می بزرگد)


ربطی به نحوست 6 نداره، توی این نقاشی بیشتر از اینکه برقصم و خودنمایی کنم، درس گرفتم. بعضی از تن های بنفش چقد نجیب و محترمن، نه؟

/ 0 نظر / 22 بازدید