1395

داشتم به دوستم می گفتنم سال نود و پنجم مگه ما داریم؟

دوره زمونه ی آخرالزمون شد رفت

خیلی رقمش گنده اس ها

فک کن! هزار و سیصد و نود و پنج

/ 0 نظر / 4 بازدید