بیا بریم کوه! کدوم کوه؟ همون کوهی که اینجا بر سرش دعوا همه دارن، بله!

بیا بریم کوه!

کدوم کوه؟

همون کوهی که اینجا بر سرش دعوا همه دارن،

بله! گریه

پادره از این سر می کشه که با باباجی میخوان برن کوههای سیاه بیشه و اولا و الامل و خدا داند دنبال یللی تللی و جمع کردن خشخاش کوهی (واقعی!)

مادره از اون ور می کشه که ای فلان فلان شده های سطحی نگر، فکری برا آسایش زن و بچه قایل نیستین من میخوام با تور برم از جلو چشمتون رد بشم عشق و حال و صفا ولی متاسفانه پاسپورت سعیده شیرازه !!!!! (واقعی!)

 سمت دد رو بگیرم جیره ی جیبم قطع میشه سمت مام رو بگیرم جیره ی اعصابم

جونم براتون بگه، اصولا! من از هیچ کدوم از کلمات این آیه شانس نیاوردم:

و بالوالدین احسانا

/ 0 نظر / 6 بازدید