نمی دونم.

نه که خبری نباشه، نه درست برعکس

بیشتر از ۵ بار اومدم و این صفحه رو باز کردم و چند جمله نوشتم

هر بار همه رو پاک کردم و پنجره رو بستم

شاید زنده بمونم

/ 3 نظر / 3 بازدید
رخصت

شاید؟ پس کی به بلدرچینا آب و دونه بده؟[چشمک]

تالمات

حسین حلاج گونه حرف میزنید ان شالله خبریه؟

عمه سعیده سلام

سلام مصطفی بدجوری دیوونه ی شریعتی بوده اینو که می دونستی البت یکی دو تا حرف چرت از دکتر دارم که طبیعیه چون انسانه و جایز و الخطا ولی به قول محبوب دکتر ارزش انسان ها به حرف هایی است که برای نگفتن دارد خوشحال باش راستی دیدگاه شهید مطهری رو در مورد عشق زمینی دیدی؟ باهاش باید زندگی کرد این مخصوص آنیمایی است که از عشق گریزان است البت من آنیما و آنیموس و قاط زدم یا حق سنگر رو از دست نده هر چند تازه دارم بهت امیدوار می شم