همین بس است ز آزادگی نشانه ی ما

که زیر بیرق فتنه نرفته شانه ی ما

بدان سبب که دلی غرق عاطفه داریم

ندای حق و ولایت شده ترانه ی ما

/ 0 نظر / 3 بازدید