دوروم چیه؟

دوروم = گندم ماکارونی

 

این ماسماسکه چیه «آرد سمولینا» که هی تو تبلیغا فیگورشو میان از دوروم می سازن 

 

فرقش چیه؟ سطح پلوئیدی

                    گندم وحشی: 2X

                    گندم ماکارونی: 4X

                    گندم  نان: 6X

 

چه کاریه آخه! خوب که چی بشه اون وقت؟

                    تجمع «گلوتن» شون مثل هم نیست ← تفاوت خواص نانوایی

                    مقدار محصولشونم می فرقه

 

/ 0 نظر / 3 بازدید