آتروفی ماهیچه های مداحی یابی

آیا اگر کسی یه چند وقتی مداحی گوش نکنه به این معنیه که ماهیچه های مداحی یابیش آتروفی میشه؟ براستی چرا؟ چیز جدید دلبرانه ای کو؟ یه صدایی که نک و ناله نکنه عربده بکشه تو صورت فطرت یه بانش آو غربی عین اون عربده ای که کلاوس تو صورت استفان کشید TURN IT OFF

از عصر دارم واسه بچه های کلاس فارسی دنبال یه مداحی خوشگل امام زمانی می گردم  ولی آنتیل نَو، آیو گات نان

آی مین، آیا براستی من از استفن توی ومپایر دایریز چه چیزی کم دارم؟ ورداشته یه عالم شیرینی خامه ای گذاشته جلوم، حالا گیرم هرچقدر هم شیرینی هاش لوکس باشه عین شیرینی های توی کارت پستالها و عکسای دوینت آرت آیا من باید بردارم؟ آیا همین من نبودم که عصر از بس ورزش کردم خیلی ورزش کردم؟

/ 0 نظر / 5 بازدید