مگه شهر هرته که شهر رمضان عدل شهر رمضان باشه؟

آی شهر! رقاصه ی دف دار شب گرد کوچه موچه هاتم یا دکون دار کوچه ی هنرت؟

/ 0 نظر / 5 بازدید