بالاخدا از کجا معلوم، یکی، دو تا، سه تا، چهارتاشون جگر گوشه های من نباشن؟

تو تضمین می کنی؟

tell me, have pity on me, poor me, tell me what you really think?

تضمین می کنی حنان زنده باشه، علی از بی پولی غر بزنه، حشام بهم کتاب بده، حبیب سوالای صد تا یه غاز بپرسه؟

لعنتی چرا هیچی نمیگی

[تصویر:  13920523000683_PhotoL.jpg]

[تصویر:  13920523000681_PhotoL.jpg]

[تصویر:  13920523000650_PhotoL.jpg]

[تصویر:  13920523000644_PhotoL.jpg]

 

/ 0 نظر / 4 بازدید