بحران باجگیری در میراث صد ساله

میراث صد ساله، سریالیه راجع به زهر باجگیری

زهر باجگیری که آدما رو تا حد جنون بدبخت میکنه

زهر باجگیری عاطفی و

استثمار عاطفی.

یه کیس روانشناسی فوق العاده اس این سریال

 

پ.ن:

باجگیری مادر از پسرش 

باجگیری مادرزن از عروسش

باجگیری عاشق از معشوق زورکی

باجگیری شوهری که طلاق داده از زن سابقش

باجگیری مادرزن از داماد زن مرده

باجگیری معلم موسیقی از زوج عاشق

باجگیری اون یکی مادر از اون یکی پسر

باجگیری دو تا دوست از هم

باجگیری پدربزرگ از وراث

باجگیری ورثه ی رقیب از هم

و و و و...

یه کمپلکس باجگیری عاطفی سوپرمگاپیچیده ی فوق بغرنج

 

پ.ن:

hundred years inheritace

/ 0 نظر / 5 بازدید