و غیر از اون، نوشته که

اما خودم من هم یه نکته ای سر این فیلم دارم.

و

حالم دیگه از باد خنک کولر گازی به هم می خورد. آخه منطقیه آدم کلی راه از تهران بیاد بوشهر بد بشینه زیر باد خنک کولر گازی؟ همون منطقی که وقتی شمال می ریم به ما میگه بجای اینکه توی اطاق بشینی پاشو برو از دریا و هوای بیرون لذت ببر!

که تحریفش کردم و کلمه ی تحریف رو براش عمدا به کار بردم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید