رحیم مشایی، خفه شو!

DOWN WITH ISRAEL مرگ بر اسرائیل

من به عنوان یک دختر هنرمند لطیف و نیلوفری که لای پر قو بزرگ شده ام و با انگشتانم دل انگیزی ها کرده ام و تمام عمرم را با گل و نقش و طرح گذرانده ام حاضرم با همین دستانم در همین لحظه یک چاقوی تیز را در قلب هزار صهیونیست فرو کنم و صد ها و صد ها گلوله در مغز این قلّه های کفر خالی کنم. همین «مردم اسرائیل».

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
--------

Eyval