یو استابورن کید، دونت بی فریکد اوت، وی آر گانا سالو ات توگدر، اوکی؟ (3)

و اون حالت خجالتی ملیح مظلوم، دیسنت، دلیکت، گریسفول.

تو سه شنبه بازار راه می رفتم و به این سه تا کلمه فک می کردم

دیسنت، دلیکت، گریسفول.

وقتی تعجبت رو می بینم میخوام بپرم و فشارت کنم و اونقد با صدای بلند ماچت کنم که آب لمبو شی

تو آنتونی مارشال منی :دی

نماز آوردن و نقاشی کشیدن، دمتگرم فرستادن و پول رو پول گذاشتن،

از اینکه خانوم شایان بهت بپرونه دانشجوی خط امام و بپرونی عجب خدمتگزار

موقع درد، گوشه ی چشمت که اشک میاد و صدات که در نمیاد

اینکه یارو ازت می پرسه «به هوشی؟ حس می کنم دارم شکنجه ات می کنم!»

از اون لبخندی که بعدش میزنی

میخوام بگم به خاطر اینی که هستی چقد تشکربارونم

آیم گانا کیپ ات شورت، ایف یو دونت مایند، پرینسس

/ 0 نظر / 4 بازدید