ایزی من

به قول جانا، ایزی مَن!

نه اینا رو ول اصن کنین
یارو چه ابتکاری داشته تو کلمه چیدن
قشنگ فضای لج در آر این فرمی عصبانیرو در آورده
لحنش معرکه اس
 
عین وقتایی که تو ومپایر دایریز
کلاوس با .... میگه:
 your humanity is killing you
نیشخند
ای جان!
 
پ.ن:
یکی بیاد املای درست هرس/حرس/حرص و قیز/غیظ/غیظ رو واسه ... من بگه
 
 
/ 0 نظر / 18 بازدید