انگاری یکی یه پیچ از توی من برداشته که هرچی میدوم و آچار کشی میکنم نه چیزی درست میشه نه می فهمم پیچ گمشده کجاست

این ناامنی تموم نشدنی

خستگی تموم نشدنی

ضعف تموم نشدنی

 

پ.ن:

درست میشه سعیده، به خیر میگذره سعیده، من و تو، خودمون دوتایی از پسش بر میایم سعیده. محکم وایسا، محکم نگاه کن.

ریشه یابی در عمق و انتها به درد کدوم خری خورده که به درد تو بخواد یه روزی بخوره؟ هان؟

که تحقیقش فسون است و فسانه

 

/ 0 نظر / 4 بازدید