2000

گلابی هامو فروختم

از قرار کیلویی 2000 تومن

و توی مغازه های شهر دیدم که جعبه ی خود من کیلویی چارهزار و پانصد تومان به فروش همی رود

گرچه تو همین دو هزار چوق هم کم برد نکردم

 

پ.ن:

وقتی این صحنه رو از کشاورزای دیگه پرسیده بودم، شنیده بودم

قدیما

فک می کردم دردش کمتر از این باشه

خدایا شکرت

/ 0 نظر / 6 بازدید