مزه ی دهن بالاخدا

داشتم به حرف خدا به موسی خان جان می فکریدم: «و اصتنعتک لنفسی»

با این ریخت کلمه ای عربا برا هر جور ساختنی جمله نمی سازند. 

مثلا «سوق صناعات یدویه» : بازار صنایع دستی

این جمله هه خیلی خوشمزه اس، به نظر من ترجمه اش میشه «تو کاردستی منی!»

اون وقت با این تک جمله میری تو جلد خدا و حسشو تو اون لحظه قشنگ می فهمی

مث حس من به نقاشیام، اوریگامیام

که بالاسرشون میخوام قالب تهی کنم

 

پ.ن:

طه/40

/ 0 نظر / 5 بازدید