تجربه دوم/ 8 اصل مهم آبرنگ

شیفته ی صحبت های استاد بهنیا شده بودم. به خصوص سرعت عمل آبرنگ و ابزار یادداشت برداری جهانگردها در سفر بودنش منو تکون می داد. با دوستای deviant art ام راجع به آبرنگ صحبت کردم.
آرامش نداشتم.
میخواستم بیشتر بدونم.
رفتم خیابون رودکی و مغازه ها رو غارت کردم. بیشتر از ده تا کتاب آموزش آبرنگ خریدم. بازم پام رو گذاشته بودم کتاب فروشی و تمام پس اندازم از کفم رفته بود. اگاپه، عشقی که می بلعد!!!!
عید شد. رفتم شمال. پروژه ی عید: آبرنگ
اونجا بود که کتاب 8 اصل مهم آبرنگ اثر برندا سونسون چشمهای منو شست و باعث شد یه جور دیگه ببینم.

(کلیک بر عکس می بزرگد)

همه ی کتابهای هنری ای که برای کنکور خوندم یه طرف، این کتاب 65 صفحه ای ک طرف. هوشمند ترین نقاشی که به عمرم دیدم. Branda Swenson
در یک کلام، حتی برای طرز حرکت چشم بیننده توی نقاشیش سناریو داره.
منو یاد هوشمندی داوید و آلبرشت دورر و لئوناردو می اندازه.
این دومین کار آبرنگمه. کپی یکی از کارای برندا. سه روز طول کشید. برای هر حرکت قلم مو شاید 3 دیقه فکر می کردم. با ولع می خواستم مثل اون باشم ولی نمی دونستم چطوری

(کلیک بر عکس می بزرگد)

این نقاشی رو عیدی دادم به دایی کاشی. طبق اون رسم قدیمی. چیزایی که بیشتر از همه دوس داری، بده به کسایی که بیشتر از همه دوس داری

/ 0 نظر / 22 بازدید