هیچ کس نیست در این پیکر باقیمانده

تو حماسه، حماسه تو میفهمی؟

یه انثوزیاست، یه هوبیئیست درجه صدم

تو حماسه اگر می فهمیدی، حال و احوالت به قول یارو گفتنی، بارقه هایی از سرمدی داشت

وقت آسون گیری سخت گرفتی وقت سخت گیری آسون

واسه همین هم هست که رو در کابینت، جرأت نمی کنی، وجودشو نداری یه 40 بزرگ بچسبونی

 

پ.ن:

صدپای سمی زیر لیوان گل گاوزبون، به نحو معصومانه ای خوابیده

عین یه سگ که خودشو هلال میکنه جوری که سر و دمش به هم نزدیک باشه

/ 0 نظر / 3 بازدید