بابا سکیوریتی اینا

چطوریه که من هم با سامی تو پرشین بلاگم هم با دل، تو هردوتاشون هم ارسال مطلب جدید بازه با هر دوتاشونم پست آپ می کنم؟

بابا من هنوز خوابم نمیاد، یعنی میاد ولی نه در قد و قواره ی هلوسینیشن و توهمیشنم و دلوژن و اینا. برادر بوترابی! آقای پرشین بلاگ! دوستان! آخه این چه وضعشه؟

/ 0 نظر / 4 بازدید