بیش و کم

شعر هایم خوب باشد بیش و کم
پیش تو محبوب باشد بیش و کم
این زمان یار مسیحا دم کم است
تو دمت مصلوب باشد بیش و کم

/ 1 نظر / 9 بازدید
ساسان

سلام سعیده خانم[گل] وب زیبا و مطالب قشنگی داری[لبخند] موفق باشی دوسته گلم[گل]