پریا

اگه خواستین فیلمی ببینین که به فیلم فارسی و فیلم هندی گفته باشه زکی و بعدش بتونین قسم بخورین که بد ترین فیلم زندگی تون رو دیدین که انگار از روی یک فروند رمان زرد آبگوشتی خیلی کلفت با ارجاع های ضمیری قاطی پاتی از یه نویسنده تازه کار ساخته شده حتما پریا رو ببینین. اون وقت می تونین بشینین و برای دوستاتون تعریف کنین من بد ترین فیلم عمرم رو دیدم که به فیلم فارسی و فیلم هندی گفته زکی و بعدش می تونین قسم بخورین که بدترین فیلم زندگی تون رو دیدین که انگار از روی یک فروند رمان زرد آبگوشتی خیلی کلفت با ارجاع های ضمیری قاطی پاتی از یه نویسنده ی تازه کار ساخته شده.

طرح جلد سی دی متوسط به بالا بود و بازیگرهاش رو تا حالا ندیده بودم، هم کنجکاو شدم هم گول خوردم. فک کنم بتونم این فیلم رو با یه هندی کم توی خونه ی خودمون هم بگیرم بعد با دل بیچاره بشینم تدوینش کنم. در این حد بگم ها! داغون

پریا
١٣٨٣
نویسنده و کارگردان غلامرضا صفایی

/ 1 نظر / 5 بازدید