پیک صبا که باش همچو رفاقتی دارم از قول فاضل نظری نوشته

 

چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گیرد

از ایـن بی آبــرویــی نـــام مــا آوازه مـی گیـــــــرد

 

میرسه به اینکه

من از خوش باوری در پیله ی خود فکر می کردم

خــــــدا دارد فقط صبــــــــر مــرا اندازه می گیــــرد

 

و بقیه اش هم قشنگه ها ولی قبلی بد جوری سیلیه که به من یکی تاب بقیه نمیده

به روی ما به شرط بندگی در می گشاید عشق

عـجب داروغـــه ای! بـــاج سـر دروازه مـی گیـــرد

چرا ای مرگ می خندی؟ نه می خوانی! نه می بندی!

کتــــابی را که از خون جــگــر شیـــرازه مـــی گیــــــــرد

مـــلال آورتر از تکــــرار رنجـــی نیـســــت در عـــــالـــــم

نخستین روز خلقت غنچـه را خمیـــازه می گیــــــــــرد

 

 

 

پ.ن:

http://sabablog.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 8 بازدید