پشکل فضایی

پشکل فضایی چیست؟

پشکل فضایی نام تنها تابلوییه که شیوا تو سرویس دانشگاه در حین ورق زدن کتاب من «جهانی شدن و هنر جدید» اون رو با صدای بلند تکرار کرد و تا یه هفته وقتی به من نگاه می کرد یا من دور و برش بودم یا بویی از هنر به مشامش می خورد کنترل ریسه رفتن خودشو از دست می داد.

تصویر سماوی دوایر گردنده و بزرگ شونده ی آبی با رگه های رنگیه که با رنگ روغن کشیده شده و توپ هایی از پشکل فیل به عنوان پایه و تزئینات روی نقاشی چسبونده شده

پشکل فضایی نماینده ی جنبش هنری نقاشی و مجسمه سازی با مدفوع هست که در دهه 1990 دغدغه ی هنرمندان شده بود.

از همین تریبون به همه ی این عزیزان خسته نباشید میگم و براشون آرزوی توفیق دارم

by Chris Ofili

 

/ 0 نظر / 16 بازدید