دو دستت زنده باد :)

امشب آقای همسایه خطنویسی هاشو بهم میداد تا براش تذهیب کنم

نگاه می کردم و باریکلا ماشالا می فرستادم

گفتم عربا تو این صحنه میگن «عاشت یداک»

پرسید یعنی چی

میخواستم بگم دستت درد نکنه ی خودمونه که دلم نیومد

دو دستت زنده باد کجا دستت درد نکنه ی ضد معنای ما کجا

«دو دستت زنده باد»...

/ 0 نظر / 4 بازدید