پدر، عشق، پسر. 2

حالا که کمی ازش مزه چش کرده ام می بینم چقدر ظرفیت دراماتیک دارد

اما نه درام سینمایی. از این باید نقاشی کشید. با اسلوب مینیاتور اما به صورت کمیک استریپ

بعد آدم می ماند این سید مهدی شجاعی برای روایتش رفته دوربین را کجا ها که کار نگذاشته است! اوه مای گاد

دوربین توی چشم اسب 110 ساله ی از پیامبر ارث رسیده ی علی اکبر، «عقاب» است و شوتینگ سابجکت و اکترس هم به ناچار لیلا.

به قول باباجی. ای مادر. ای مادر

همان کلیپی که جلوی امامزاده ی پردنگون علیرضا فیلم برداری کرده بود

Is this love suppose to be my inevitable heritage?

/ 0 نظر / 4 بازدید